This is alternative content.

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường
Thứ ba, 21 Tháng 5 2013 15:15

         Tại Lễ Công bố Quyết định thành lập Trường và Khai giảng Khóa 1 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc ngày 18/05 /2013

 

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo tỉnh Sơn La, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La và các tỉnh khu vực Tây Bắc, đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, đầy trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Báo Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Sơn La, sau hơn 05 tháng chính thức đi vào hoạt động đến nay Trường Trung cấp Luật Tây Bắc đã đạt được một số kết quả như sau:

 

1. Công tác tổ chức cán bộ

Bám sát Đề án xây dựng Trường đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Nhà trường đã nhanh chóng triển khai xây dựng các tổ chức chính quyền và đoàn thể. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Nhà trường đã có 05 phòng và 3 khoa chuyên môn, 01 Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 01 tổ chức công đoàn và đang đề nghị Đảng bộ Bộ Tư pháp quyết định thành lập Chi bộ Đảng.

Nhà trường đã thông báo và tổ chức tuyển dụng cán bộ, giáo viên đợt 1 vào tháng 01 năm 2013. Cho đến nay, tính cả số tuyển dụng và ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì Nhà trường đã có 22 cán bộ, giáo viên. Trong số các cán bộ, giáo viên của Nhà trường, tỷ lệ nam nữ 50/50%, 01 người có trình độ tiến sĩ, 03 người đang theo học sau đại học, số còn lại trừ nhân viên bảo vệ và lái xe mọi người đều có trình độ đại học; 03 người là Đảng viên và 18 người là đoàn viên thuộc 03 dân tộc anh em (Thái 04, Tày 01 và Kinh 17). Hầu hết các cán bộ, viên chức của Nhà trường tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 1989 trở lại đây.

Tất cả các cán bộ, giáo viên sau khi được tuyển dụng đã được giao việc và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; được tạo điều kiện đi học, đi thực tế để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà trường đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm của Trường Đại học Luật Hà Nội, của các Trường Đại học Sư phạm và các cơ quan chức năng khác hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên sâu, phương pháp làm việc và giảng dạy cho cán bộ, giáo viên. Nhà trường cũng yêu cầu các cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về thử việc, đi dự giờ và đi thực tế. Vì thế, tuy mới được tuyển dụng, tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ nhưng các cán bộ, giáo viên của Nhà trường đã có sự trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt. Cho đến nay rất nhiều người đã vững vàng trong thực thi nhiệm vụ, ứng dụng rất tốt công nghệ thông tin, các kiến thức được học trong Nhà trường và những kinh nghiệm của người đi trước vào công việc, kể cả những người được giao nhiệm vụ quản lý.

Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả việc tổ chức triển khai nhiệm vụ của các cá nhân và đơn vị, Nhà trường đã triển khai xây dựng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường; Quy chế dân chủ của đơn vị, Quy định đối với cán bộ, giáo viên thử việc v.v…Đồng thời cũng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên vì vậy, mọi người đều phấn khởi phấn đấu hết mình vì sự đi lên của Trường.

2. Công tác đào tạo và quản lý học sinh

Trong công tác đào tạo, Nhà trường đã sớm triển khai xây dựng Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ trung cấp pháp luật trình Bộ Tư pháp phê chuẩn và đề nghị Bộ Giáo dục – Đào tạo cấp chỉ tiêu đào tạo. Chương trình đào tạo trình độ trung cấp luật của Trường bao gồm ba khối kiến thức: Kiến thức cơ sở, kiến thức pháp luật và kiến thức nghiệp vụ nghề nghiệp. Vì vậy, học sinh của Trường sau khi tốt nghiệp có trình độ hiểu biết pháp luật và kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện các công việc của cán bộ chính quyền cơ sở, đặc biệt là cán bộ Tư pháp – Hộ tịch và một số chức danh cán bộ của Cơ quan tư pháp, Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án, Viện kiểm sát v.v…

Trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo năm 2013 được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, với sự giúp đỡ của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La và Sở Tư pháp các tỉnh Khu vực Tây Bắc, Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo Khóa 1 hệ trung cấp luật chính quy và hiện nay Nhà trường đang chuẩn bị tổ chức tuyển sinh Khóa 2 hệ trung cấp luật chính quy.

Trong đợt tuyển sinh Khóa 1, Nhà trường đã nhận được 174 hồ sơ và có 162 học sinh đủ điều kiện nhập. Trong đó, có 47 học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, 115 học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông; 66 người là cán bộ xã, phường, thị trấn và là con em của 07 dân tộc sống trên địa bàn 6 tỉnh Tây Bắc, cụ thể:

1.

Dân tộc Thái:

106

học sinh

= 65,03 %

2.

Dân tộc H’Mông:

23

học sinh

= 14,11 %

3.

Dân tộc Mường:

15

học sinh

= 9,2 %

4.

Dân tộc Kinh:

10

học sinh

= 6,74 %

5.

Dân tộc Dao:

5

học sinh

= 3,06 %

6.

Dân tộc Lào:

2

học sinh

= 1,24%

7.

Dân tộc Kháng:

1

học sinh

= 0,62%

Từ ngày 04/3/2013 Nhà trường đã bắt đầu tổ chức cho học sinh Khóa 1 học tập. Để bảo đảm chất lượng đào tạo và khẳng định uy tín đào tạo của Nhà trường, ngoài việc nhanh chóng xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao và khả năng sư phạm tốt, trong thời gian đầu, do đội ngũ giáo viên của Nhà trường còn thiếu và chưa có kinh nghiệm nên Nhà trường đã chủ động mời các giáo viên có trình độ, kinh nghiệm và uy tín của các Trường Đại học có uy tín giảng dạy như mời các giáo viên của Trường Đại học Tây Bắc giảng dạy môn học chính trị, ngoại ngữ, mời các giáo viên của Trường Đại học Luật Hà Nội giảng dạy các môn học pháp luật.

Với phương châm: “Bảo đảm chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tiễn và khẳng định uy tín của Nhà trường”, ngoài việc nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo khoa học, Nhà trường còn chú trọng tới việc nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và quản lý đào tạo cho phù hợp với đối tượng đào tạo là học sinh thuộc các hệ khác nhau (hệ tốt nghiệp phổ thông cơ sở, hệ tốt nghiệp phổ thông trung học), thuộc nhiều dân tộc khác nhau ở miền núi và các chức danh nghề nghiệp sau khi ra trường họ đảm nhiệm.

Trong công tác quản lý học sinh, Nhà trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, chính quyền địa phương để quản lý học sinh theo quy định của pháp luật; tạo cơ chế phát huy tính tự quản của học sinh thông qua hoạt động của Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn và đã phát động các phong trào thi đua, tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao v.v… nhằm tăng cường tình đoàn kết, phát huy tinh thần tập thể và khả năng sáng tạo của các em.

Nhà trường cũng tạo các điều kiện để học sinh học tập có kết quả như tìm chỗ ở, cung cấp giáo trình, tài liệu, làm các thủ tục để được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, đề nghị Bộ Tư pháp cấp kinh phí để hỗ trợ pháp lý cho học sinh nghèo theo Quyết định 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 – 2020 và năm 2013 đã được Bộ Tư pháp phân bổ cho 170 chỉ tiêu kinh phí hỗ trợ pháp lý, mức hỗ trợ 4.900.000 đồng/người/năm v.v...

Ngoài ra, Nhà trường còn triển khai xây dựng các Quy định hướng dẫn Quy chế về đào tạo; Quy định hướng dẫn Quy chế về công tác quản lý học sinh; Quy định hướng dẫn Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh. Trên cơ sở các quy định đó, các cán bộ, giáo viên và học sinh của Nhà trường chủ động thực hiện nhiệm vụ, quản lý, kiểm tra và giám sát lẫn nhau để nâng cao hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

 

3. Công tác nghiên cứu khoa học, thông tin và thư viện

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Nhà trường coi đây là một yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng đào tạo và sự phát triển đi lên của Nhà trường. Ngoài việc chuẩn bị giảng dạy, Nhà trường đã yêu cầu các giáo viên đều phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, gắn công tác nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo và coi đó là một trong các tiêu chí để bình xét thi đua trong đơn vị. Hiện tại, Nhà trường đã giao cho các khoa chuyên môn triển khai 02 đề tài nghiên cứu khoa học: 01 đề tài nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật, 01 đề tài nghiên cứu về phương pháp giảng dạy các môn học cho học sinh hệ trung cấp trong điều kiện học sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau và cư trú ở miền núi.

Đối với công tác thông tin và thư viện, dưới sự giúp đỡ của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma thuột, Nhà xuất Bản Tư pháp và Báo pháp luật Việt Nam, Nhà trường đã xây dựng được một Thư viện với hơn 6.000 cuốn sách, giáo trình và các tài liệu tham khảo khác. Bước đầu, số sách, giáo trình và tài liệu này đã phục vụ đầy đủ nhu cầu giảng dạy, học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường.

Ngoài ra, Nhà trường cũng đã triển khai xây dựng trang thông tin điện tử nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và quảng bá hình ảnh của Nhà trường.

4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

Ngày 23/12/2012 Nhà trường đã ký hợp đồng thuê, mượn địa điểm và cơ sở vật chất của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Sơn La với diện tích thuê thường xuyên là 715 m2 và diện tích thuê không thường xuyên là 959 m2 trong thời gian 05 năm, bao gồm hội trường, phòng họp, phòng học ngoại ngữ, tin học v.v... Sau khi thuê mượn địa điểm và cơ sở vật chất của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Sơn La, được sự đồng ý của Trung tâm, Nhà trường đã nhanh chóng cải tạo thành các giảng đường, phòng học, phòng làm việc của cán bộ, giáo viên đồng thời mua sắm các trang thiết bị. Với cơ sở vật chất hiện tại, theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thì Nhà trường có thể tổ chức đào tạo với số lượng từ 400 đến 500 học sinh.      

Mặt khác, để có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, ổn định và môi trường sư phạm lành mạnh nhằm tổ chức có hiệu quả các hoạt động đào tạo, Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp và của tỉnh Sơn La triển khai Đề án xây dựng cơ sở vật chất của Trường tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt Bản đồ quy hoạch 1/500 và trình Bộ Tư pháp phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường.

Trên đây là những kết quả cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ công tác của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc kể từ ngày được thành lập đến nay. Những kết quả đó sẽ có tác dụng đặt nền móng vững chắc cho việc phát triển đi lên của Nhà trường sau này.

                                                                                                                                                       Q.HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                               TS.NGUYỄN CÔNG BÌNH