This is alternative content.

Chi bộ Trường Trung cấp Luật Tây Bắc tổ chức Hội nghị giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch
Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 20:32

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 02/02/2017 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc triển khai công tác quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020- 2025 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch, ngày 10 tháng 3 năm 2017 Chi bộ Trường Trung cấp Luật Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch. Điều hành Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đỗ Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phụ trách chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp và đồng chí Lò Châu Thỏa – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; cùng sự tham gia của tập thể đảng viên Chi bộ.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đỗ Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phụ trách chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã quán triệt nội dung Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 02/02/2017 của Đảng ủy Bộ Tư pháp tới toàn thể đảng viên Chi bộ, đồng thời phát biểu chỉ đạo công tác giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch cấp ủy chi bộ giai đoạn 2020-2025 đảm bảo thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tư pháp. Đồng chí gửi gắm các đồng chí đảng viên Chi bộ sẽ sáng suốt lựa chọn những hạt nhân ưu tú và giới thiệu vào quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ tới.

Thay mặt cấp ủy Chi bộ, đồng chí Lò Châu Thỏa đã Báo cáo triển khai công tác quy hoạch cấp ủy của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch.

Sau khi lắng nghe các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến quy hoạch, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn Quy hoạch cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 của đơn vị gồm 6 đồng chí. Hội nghị đã phát huy cao độ tính dân chủ, công khai, thể hiện ý chí của tập thể trong giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch cấp ủy giai đoạn tới./.

Kim Chi


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: