This is alternative content.

Thông báo Tuyển sinh Trung cấp Luật năm 2017
Chủ nhật, 26 Tháng 2 2017 00:00

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Trung cấp Luật năm 2017

 

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh

- Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập, không trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp ngành khác trở lên.

2. Thời gian đào tạo

- Hai năm: Đối với học sinh đã tốt nghiệp hệ Trung học phổ thông.

- Ba năm: Đối với học sinh đã tốt nghiệp hệ Trung học cơ sở.

3. Chỉ tiêu và hình thức tuyển sinh

- Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy: 300 chỉ tiêu

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (không phải thi tuyển)

4. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ dự tuyển và nhập học