This is alternative content.

Tổ chức, đoàn thể
TUỔI TRẺ TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT TÂY BẮC: TIẾP TỤC PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC
Thứ ba, 21 Tháng 3 2017 17:09

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017, ngày 18 tháng 3 năm 2017, Đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên của Nhà trường tham gia học tập truyền thống tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La. Đây là hoạt động thường niên được Đoàn trường tổ chức hàng năm với mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nhà trường trong việc tham gia gìn giữ, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, đồng thời chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, nâng cao kiến thức thực tế và kỹ năng hoạt động xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

 
Chi bộ Đảng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
Thứ sáu, 09 Tháng 8 2013 00:00

Chi bộ Đảng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 111-QĐ/ĐU ngày 16/5/2013 của Đảng bộ Bộ Tư pháp Chi bộ hiện có 12 đồng chí: 

1.Đ/c Lò Châu Thỏa  -  Bí thư Chi bộ

2.Đ/c Lê Văn Trí - Phó Bí thư Chi bộ

3.Đ/c Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi

 

4. Cầm An Duy

 

5. Nguyễn Thị Thơm

 

6. Đ/c Đèo Thị Lan Hương

7. Đ/c Đ/c Đèo Thị Thiết

 8. Đ/c Lê Hồng Hạnh

9. Đ/c Vũ Nguyên Giáp

10. Đ/c Hoàng Văn Sơn

11. Đ/c Hoàng Ánh Thêu

12. Lò Thị Việt Hà

 13. Đỗ Minh Hạnh

14. Hà Thị Nga

15. Lò Thị Thu Hoa

16. Nguyễn Thị Phượng

 17. Phạm Minh Giám

18. Hoàng Thị Hợp

 

19. Nguyễn Thị Hà

 
Công đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
Thứ năm, 08 Tháng 8 2013 09:46

Công đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 24A/QĐ-CĐ ngày 29 tháng 4 năm 2013 của Công đoàn Bộ Tư pháp. Ban chấp hành Công đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc hiện nay gồm có 6 đồng chí:

1. Nguyễn Thị Quỳnh Giang - Chủ tịch

2. Lò Thanh Thùy - Phó Chủ tịch

3. Hà Thị Nga - Ủy viên

 4. Đèo Thị Lan Hương - Ủy viên

 5. Đèo Thị Thiết - Ủy viên

 6. Lò Thị Việt Hà - Ủy viên

 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
Thứ tư, 07 Tháng 8 2013 09:19

Chi đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 06-QĐ/ĐTN ngày 22/4/2013 của Ban chấp hành đoàn Bộ Tư pháp. Chi đoàn Trường được nâng cấp lên Đoàn cấp cơ sở theo Quyết định số 10-QĐ/ĐTN ngày 27/5/2013 và công nhận Ban chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí: 

1. Đồng chí Hoàng Văn Sơn - Bí thư Đoàn Trường

2. Đồng chí Vì Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đoàn Trường

3.Đồng chí  Lường Hồng Lâm- Ủy viên 

4. Đồng chí Lò Văn Chanh - Ủy viên 

5. Đồng chí  Hoàng Thi Phơn- Ủy viên