This is alternative content.

Chi bộ Đảng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
Thứ sáu, 09 Tháng 8 2013 00:00

Chi bộ Đảng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 111-QĐ/ĐU ngày 16/5/2013 của Đảng bộ Bộ Tư pháp Chi bộ hiện có 12 đồng chí: 

1.Đ/c Lò Châu Thỏa  -  Bí thư Chi bộ

2.Đ/c Lê Văn Trí - Phó Bí thư Chi bộ

3.Đ/c Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi

 

4. Cầm An Duy

 

5. Nguyễn Thị Thơm

 

6. Đ/c Đèo Thị Lan Hương

7. Đ/c Đ/c Đèo Thị Thiết

 8. Đ/c Lê Hồng Hạnh

9. Đ/c Vũ Nguyên Giáp

10. Đ/c Hoàng Văn Sơn

11. Đ/c Hoàng Ánh Thêu

12. Lò Thị Việt Hà

 13. Đỗ Minh Hạnh

14. Hà Thị Nga

15. Lò Thị Thu Hoa

16. Nguyễn Thị Phượng

 17. Phạm Minh Giám

18. Hoàng Thị Hợp

 

19. Nguyễn Thị Hà