This is alternative content.

Công đoàn
Công đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
Thứ năm, 08 Tháng 8 2013 09:46

Công đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 24A/QĐ-CĐ ngày 29 tháng 4 năm 2013 của Công đoàn Bộ Tư pháp. Ban chấp hành Công đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc hiện nay gồm có 6 đồng chí:

1. Nguyễn Thị Quỳnh Giang - Chủ tịch

2. Lò Thanh Thùy - Phó Chủ tịch

3. Hà Thị Nga - Ủy viên

 4. Đèo Thị Lan Hương - Ủy viên

 5. Đèo Thị Thiết - Ủy viên

 6. Lò Thị Việt Hà - Ủy viên