This is alternative content.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
Thứ tư, 07 Tháng 8 2013 09:19

Chi đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 06-QĐ/ĐTN ngày 22/4/2013 của Ban chấp hành đoàn Bộ Tư pháp. Chi đoàn Trường được nâng cấp lên Đoàn cấp cơ sở theo Quyết định số 10-QĐ/ĐTN ngày 27/5/2013 và công nhận Ban chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí: 

1. Đồng chí Hoàng Văn Sơn - Bí thư Đoàn Trường

2. Đồng chí Vì Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đoàn Trường

3.Đồng chí  Lường Hồng Lâm- Ủy viên 

4. Đồng chí Lò Văn Chanh - Ủy viên 

5. Đồng chí  Hoàng Thi Phơn- Ủy viên